ארכיון קטגוריה: לימודי תואר שני בהנדסת מערכות

ללמוד ולעבוד בתחום – תואר שני בהנדסת מערכות

מידע על לימודים אקדמיים – תואר שני בהנדסת מערכות 
לימודי התואר השני בהנדסה:

רקע כללי:
מטרת הלימודים היא להעמיק את ידיעותיהם של התלמידים בתחומי התעניינותם, ולאפשר להם להתמחות מעשית-מקצועית או עיונית-מחקרית בתחום לימודיהם. ללימודי התואר השני יוכלו להגיש מועמדות נרשמים שסיימו לימודים לתואר הראשון בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים בציון ממוצע "טוב" לפחות.

קטגוריות: לימודי תואר שני בהנדסת מערכות | להגיב