ארכיון קטגוריה: לימודי תואר שני בקרמינולוגיה ועבודה סוציאלית

ללמוד ולעבוד בתחום – תואר שני בקרימינולוגיה ובעבודה סוציאלית

מידע על לימודים אקדמיים – תואר שני בקרימינולוגיה ובעבודה סוציאלית 
 
תואר שני בקרימינולוגיה:
רקע:
הלימודים במחלקה לקרימינולוגיה תורמים להרחבת הידע וההבנה של התלמידים בתחומים השונים של הקרימינולוגיה ומכשירים אותם לקראת מחקר עצמאי בתחום.

מסלולי לימוד:

•מסלול הכולל ביצוע עבודת מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
•מסלול ללא עבודת מחקר.

קטגוריות: לימודי תואר שני בקרמינולוגיה ועבודה סוציאלית | להגיב