ארכיון קטגוריה: תואר שני בפסיכולוגיה ובריפוי בעיסוק

ללמוד ולעבוד בתחום – תואר שני בפסיכולוגיה ובריפוי בעיסוק

מידע על לימודים אקדמיים – תואר שני בפסיכולוגיה ובריפוי בעיסוק 
תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית:

רקע כללי:

הלימודים מתמקדים בנושאים הקשורים לרווחתם ולטובתם של ילדים, משפחות וקהילותיהם.

מסלולי הלימוד:

•מסלול מחקרי.
•מסלול יישומי.
תכני הלימוד:

סוגיות בהורות ובחקר התקשרות, שיטות הערכה ואבחון התפתחותיות, יישום של גישות התפתחותיות בעבודת שדה, התפתחות תקינה ופתולוגית בילדות,…

קטגוריות: תואר שני בפסיכולוגיה ובריפוי בעיסוק | להגיב