ארכיון קטגוריה: לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי

ללמוד ולעבוד בתחום – תואר שני בייעוץ חינוכי

מידע על לימודים אקדמיים – תואר שני בייעוץ חינוכי 
תואר שני בייעוץ חינוכי – M.Ed:

רקע כללי:

התוכנית לייעוץ חינוכי עונה על הצורך ביועצים חינוכיים מיומנים ומקצועיים בכל המגזרים ובעיקר בפריפריה במוסדות המכילים מיעוטים, עולים חדשים, גיל רך וחינוך מיוחד. הלימודים מקנים  מיומנות באיתור מוקדי מצוקה וסיכון בקרב תלמידים וטיפול פרטני וקבוצתי בהם.

קטגוריות: לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי | להגיב