ארכיון קטגוריה: לימודי תואר במדעי הצומח

ללמוד ולעבוד בתחום – חקלאי גידולים

מידע על לימודים אקדמיים – חקלאי גידולים 
לימודים לתואר ראשון בבוטניקה/מדעי הצומח/הגנת הצומח:

רקע כללי:
הלימודים נמשכים שלוש שנים. ענף של מדעי החיים העוסק בחקר עולם הצומח ובתוך כך בכל הקשור לחיי הצומח מבחינת התפתחות, גדילה, רבייה וחילוף החומרים.

במהלך הלימודים יושם דגש על ההתקדמות הטכנולוגית והביולוגית בתחום והשפעתה העדכנית על צורות הגידול…

קטגוריות: לימודי תואר במדעי הצומח | להגיב