ארכיון קטגוריה: לימודי תואר במדעי הקרקע והמים

ללמוד ולעבוד בתחום – תואר במדעי הקרקע והמים

מדע על לימודים אקדמיים – תואר במדעי הקרקע והמים 
תכני הלימוד:
הנושאים העיקריים בהם עוסקים במחלקה הם איכות הסביבה, מיחזור, יחסי קרקע-מים-צמח, השקייה.
דישון, פיסיקה וכימיה של הקרקע, פדולוגיה, מינרלוגיה, חומרים אורגניים בקרקע, הסעת חלקיקים ומזהמים, אגרומטאורולוגיה, הידרולוגיה ומשאבי מים.

קטגוריות: לימודי תואר במדעי הקרקע והמים | להגיב