ארכיון קטגוריה: לימודי תעודת טכנאי אלקטרוניקה

ללמוד ולעבוד בתחום – טכנאי אלקטרוניקה

מידע על לימודי תעודה – טכנאי אלקטרוניקה 
טכנאי אלקטרוניקה:
רקעכללי:
הלימודים יקנו לך ידע טכני מתקדם באלקטרוניקה.

ידע עיוני ומעשי בתחומי מערכות מחשבים, מערכות דיגיטאליות ואנלוגיות ומערכות בקרה.
בסיום הלימודים, על הסטודנט להכין עבודת גמר בה ייושמו הנושאים הנלמדים בקורס.הגנה מוצלחת על הפרויקט וכמובן עמידה בקריטריונים האקדמים הנדרשים (הצלחה במבחנים החיצונים…

קטגוריות: לימודי תעודת טכנאי אלקטרוניקה | להגיב