ארכיון קטגוריה: לימודי ניהול מערכות משרדיות

ללמוד ולעבוד בתחום – מנהלת לשכה

מידע על לימודי תעודה – מנהלת לשכה 
ניהול מערכות משרדיות:

רקע כללי:

תחומי הפעילות של מנהלת המשרד משתנים בהתאם לסביבה הארגונית וסביבת העבודה בה עוסקת המזכירה, אולם בכל ארגון נמצאים מספר תחומים עיקריים בהם עוסקת המזכירה והם ילמדו בקורס: ניהול רשומות הארגון – אלה המגיעים מגורמי חוץ לארגון ולהפך.

שימוש באמצעי התקשורת השונים כולל…

קטגוריות: לימודי ניהול מערכות משרדיות | להגיב