ארכיון קטגוריה: לימודי ניהול רכש ולוגיסטיקה

ללמוד ולעבוד בתחום – תואר בלוגיסטיקה

מידע על לימודי תעודה – תואר בלוגיסטיקה 
ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר:

רקע כללי:
הכשרה לתפקיד ניהולי בכיר במערכות לוגיסטיות. תוכנית הלימודים בקורס תזכה את המסיימים אותו בהצלחה ב-8 נקודות להסמכה מקצועית. תכני הלימוד:
תכנון אסטרטגי בעידן הגלובלי, ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי, ניהול לוגיסטי נכון, שיפור ביצועים, צמצום עלויות, קיצור זמני אספקה.

קטגוריות: לימודי ניהול רכש ולוגיסטיקה | להגיב