ארכיון קטגוריה: לימודי תואר שני לפסיכולוגיה

ללמוד ולעבוד בתחום – תואר שני בפסיכולוגיה

מידע על לימודים אקדמיים – תואר שני בפסיכולוגיה 
תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית:

רקע כללי:
הלימודים מתמקדים בנושאים הקשורים לרווחתם ולטובתם של ילדים, משפחות וקהילותיהם.

מסלולי הלימוד:

•מסלול מחקרי.
•מסלול יישומי.
תכני הלימוד:

סוגיות בהורות ובחקר התקשרות, שיטות הערכה ואבחון התפתחותיות, יישום של גישות התפתחותיות בעבודת שדה, התפתחות תקינה ופתולוגית בילדות, מתודולוגיה…

קטגוריות: לימודי תואר שני לפסיכולוגיה | להגיב