ארכיון קטגוריה: לימודי תואר בלימודי צילום

ללמוד ולעבוד בתחום – צלם

מידע על לימודים אקדמיים – צלם 
תכני לימוד:
בשנה הראשונה יפתח כל סטודנט את יכולת האלתור והחשיבה המופשטת לביסוס שפת התדיינות וביקורת משותפים במקביל לעבודה מעשית בסדנאות השונות.
בשנים א' וב' מחויבים הסטודנטים לקורסים של לימודי יסוד, שבהם מוקנים הכלים הטכניים, המעשיים, התיאורטיים והתוכניים לצילום ולמדיומים המשיקים לו – המחשב והווידאו.

קטגוריות: לימודי תואר בלימודי צילום | להגיב